تجهیزات تصفیه خانه فاضلاب

تصفیه آب و تصفیه فاضلاب به کمک فرآیندهایی مواد ناخالصی و آلودگی موجود در آب و فاضلاب را حذف می نماید. گروه مهندسین مهاب در این راستا انواع تجهیزات مورد نیاز جهت تصفیه خانه آب و تصفیه خانه فاضلاب را تولید می نماید.
تجهیزات تصفیه خانه فاضلاب

تصفیه فاضلاب فرآیند از بین بردن پساب، به روش های مختلف فیزیکی، شیمایی و بیولوژیکی می باشد که در نتیجه زدودن آلاینده ها از فاضلاب، آبی که به محیط زیست وارد می شود باید بی خطر باشد. قیمت تجهیزات پکیج تصفیه فاضلاب به  المان های کیفیت، نوع طراحی خاص، گنجایش و … بستگی دارد.

تجهیزات ارزیابی، نگهداری و نقل و انتقال تصفیه فاضلاب

مخازن نگهداری و انتقال فاضلاب

استفاده از مخازن در سیستم نگهداری و حمل پساب ها با کیفیت های مختلف استفاده می شود. انتخاب مخازن کاملا بستگی به نوع و کیفیت آلاینده های موجود در پساب دارد، سپتیک تانک، مخزن اسید پلی پروپیلن، مخازن فلزی… از جمله این مخازن هستند.

تصفیه آب و تصفیه فاضلاب به کمک فرآیندهایی مواد ناخالصی و آلودگی موجود در آب و فاضلاب را حذف می نماید. گروه مهندسین مهاب در این راستا انواع تجهیزات مورد نیاز جهت تصفیه خانه آب و تصفیه خانه فاضلاب را تولید می نماید.

لوله های انتقال فاضلاب

لوله های پلی اتیلن و کاروگیت به دلیل ویژگی های خاص در سیستم های تصفیه فاضلاب کاربرد دارند. لوله ها جزو تجهیزاتی هستند که در پکیج های تصفیه فاضلاب از زمان تولید تا انتقال و محل دفن و در طراحی پکیج تصفیه فاضلاب بسیار کاربردی است. سیستم های تصفیه فاضلاب از محل تولید پساب تا محل دفنبرای جمع آوری و انتقال فاضلاب از محل های تولید به تصفیه خانه از انواع خاصی لوله استفاده می شود. لوله ها در سیستم فاضلاب می توانند بر اساس جنس، نوع اتصال و کاربرد دسته بندی شوند.

انواع لوله های پلی اتیلن و کاروگیت جهت انتقال فاضلاب
انواع لوله های پلی اتیلن و کاروگیت جهت انتقال فاضلاب

تجهیزات تصفیه فاضلاب فیزیکی

آشغالگیر

از مهم ترین تجهیزات تصفیه خانه آشغالگیر است که در دو نوع دستی و اتوماتیک انجام می گیرد. از آشغالگیر ها برای جلوگیری از ورود مواد شناور و جامد معلق در دو نوع دانه درشت و ریز استفاده می شود. آشغال ها معمولا  توسط دستگاه هیدرولیکی آبگیری، سوانده و یا توسط دستگاه خرد کن ریز شده و به پساب ها باز می گردد. با توجه به متغییر های زیر می توانید نسبت به استعلام قیمت تجهیزات پکیج تصفیه فاضلاب اقدام نمایید.

تصفیه فاضلاب کارخانه صنایع دریایی | کارخانه تن ماهی
بیشتر بخوانید

پارامترهای انتخاب آشغالگیر

 • فاضلاب ورودی (فاضلاب بهداشتی، صنعتی)‌
 • میزان پساب
 • امکانات موجود و قابل نیاز

ایستگاه پمپاژ فاضلاب

انتقال فاضلاب به مراحل دیگر توسط ایستگاه پمپاژ انجام میگیرد. ایستگاه پمپاژ یا پمپ سپتیک جهت انتقال فاضلاب، مکش لجن از انتهای سپتیک تانک و سرریز شدن آن ها برای سیستم‌های جمع‌آوری و هدایت فاضلاب‌های شهری و خانگی کاربرد دارد.

ایستگاه پمپاژ تصفیه فاضلاب
ایستگاه پمپاژ تصفیه فاضلاب

ایستگاه پمپاژ فاضلاب (Pump station) سیستمی است که در ابتدا یک منهول‌، پمپ خرد کن، لوله های تحت فشار تک جداره انتقال فاضلاب، سپتیک تانک، تابلو کنترل و … جهت انتقال فاضلاب به سمت چاه را برعهده دارد.

خرید سپتیک تانک - قیمت پکیج تصفیه فاضلاب
خرید سپتیک تانک

دستگاه اندازه گیری دبی تصفیه خانه

برای تعیین میزان دبی فاضلاب ورودی به تصفیه خانه فاضلاب، از دبی سنج استفاده می شود.

کانال شن گیری

در شبکه های جمع آوری فاضلاب مقداری مواد معلق و شناور، شامل شن، ماسه و ذرات دانه می باشد که باید قبل از ورود به واحدهای اصلی تصفیه خانه حذف شوند.

تجهیزات تصفیه فاضلاب شیمیایی

سیستم هوادهی

یکی از گام های مهم در فرآیند تصفیه فاضلاب بهداشتی و صنعتی فرآیند هوادهی فاضلاب می باشد، بعد از عبور فاضلاب از شن گیری و چربی گیری، فاضلاب وارد واحد هوادهی می شود که شرایط را برای رشد میکروارگانیسم های هوازی و مصرف آلاینده در پساب ها بهتر می کنند. علاوه بر این منجر به جلوگیری از ایجاد بوی زننده در تصفیه خانه فاضلاب ها می شود. هوادهی فاضلاب به کمک بلوئر و دیفیوزر انجام میگیرد.

بلوئر هوادهی

در تصفیه فاضلاب به روش هوازی، جهت تامین هوای مورد نیاز از این دستگاه استفاده می شود. بلوئر هوادهی برای تهیه اکسیژن مورد نیاز در بخش تجزیه لجن فعال کاربرد بسیاری دارد. بلوئر هوادهی (دمنده هوا) برای دمیدن هوا به داخل لوله ها سپس به دیفیوزر های تصفیه خانه های فاضلاب است.

دیفیوزر هوادهی در تصفیه فاضلاب

برای تزریق هوا به فاضلاب از دیفیوزر استفاده می شود که در دو نوع حباب ریز و حباب درشت موجود است. دیفیوزر هوادهی یکی از ابزارهای معمول و مهم در هوارسانی به تصفیه فاضلاب صنعتی و بهداشتی می باشد که در نوع های مختلف دیسکی و لوله ای موجود می باشد. دیفیوزر های حباب ریز به دلیل افزایش سطح تماس حباب هوا با فاضلاب نرخ جذب اکسیژن بالاتری دارند و دارای راندمان بالاتری دارد. دفیوزرها به سیستم بلوئر مرکزی متصل هستند و باعث به وجود آمدن اختلاط مناسب و رساندن هوا به میکروارگانیسم ها می گردند.

چربی گیر فاضلاب

در فاضلاب بهداشتی میزان چربی و روغن معمولا از حد پایین تر می باشد که نیاز به حذف چربی و روغن با تجهیزات تصفیه فاضلاب وجود ندارد. ولی در فاضلاب های صنعتی مانند پساب های رستوران ها، آشپزخانه و کترینگ، کارخانه های صنایع غذایی و لبنی برای حذف چربی نیاز به چربی گیر فاضلاب می باشد. در فاضلاب های دارای مواد چربی زیاد، به کمک هوا، ذرات چربی شناور و جدا می شوند.

چربی گیر فاضلاب - قیمت چربی گیر فاضلاب
قیمت چربی گیر فاضلاب

مخزن متعادل ساز در تصفیه فاضلاب

کلرزنی فاضلاب چیست؟
بیشتر بخوانید

کاربرد مخزن متعادل ساز در تجهیزات تصفیه فاضلاب به دو صورت انجام میگیرد: متعادل سازی جریان و متعادل سازی مولفه ها. دبی ورودی پساب در ساعات مختلف شبانه روز متفاوت می باشد و مخزن متعادل ساز باعث می شود که فاضلاب وروردی به طور یکسان و ثابت وارد پکیج ها نشود.

واحد ته نشینی توده های بیولوژیکی

بعد از فرآیند هوادهی، فاضلاب به سمت قیف ته نشینی هدایت می شود. لخته هاى بیولوژیک از پساب BOD جدا شده و به واحد هوادهی بازگشت داده می شود. مازاد لجن بیولوژیکى جهت عملیات هضم وارد واحد هاضم لجن می گردد.

سپتیک تانک
تجهیزات تصفیه خانه فاضلاب

تانک یا حوضچه ته نشینی اولیه

 در این واحد فاضلاب بین ۲ الی ۱۲ ساعت توقف داده می شود تا ذرات قابل ته نشینی از فاضلاب جدا شوند. در این مرحله حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد مواد جامد معلق و حدود ۳۵ درصد از آلودگی بیولوژیکی از فاضلاب حذف می گردد.

میکسر

یک وسیله مکانیکی می باشد که در شرایط بی هوازی و آنوکسیک جهت ایجاد اختلاط و یکنواخت کردن جریان و واحدهای انعقاد و لخته سازی در فرآیندهای تصفیه فاضلاب به کار می رود.

واحد گندزدایی

یکی از مراحل اصلی پس از تصفیه فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی گندزدایی آب می باشد. به منظور جلوگیری از انتشار عوامل بیماری زا و حفظ کیفیت آب در هر واحد گندزدایی، می بایست از دستگاه ازن ژنراتور، اشعه ماورا بنفش و تزریق کلر به آب استفاده کنیم.

مکانیسم عملکرد دستگاه ازن ژنراتور - گروه مهندسین مهاب
مکانیسم عملکرد دستگاه ازن ژنراتور

پکیج کلر زنی

کلرزنی یکی از رایج ترین و پرکاربردترین روش های گندزدایی آب و فاضلاب می باشد. مهاب طراح و سازنده انواع پکیج های کلرزنی در تصفیه فاضلاب بهداشتی، تصفیه فاضلاب صنعتی و ضدعفونی آب می باشد. بعد از تصفیه آب، یکی از مشکلات موجود، رشد باکتری ها، میکروارگانیسم های و جلبک ها است که معمولا در محیط های عمومی مانند استخر وجود دارد که به مرور باعث بروز مشکلات پوستی میشود. بهترین راهکار برای مقابله استفاده از پکیج تزریق کلر می باشد.

پل لجن روب

پل لجن روب یا پل ته نشینی (Sludge Bridge) یکی از اصلی ترین اجزا در حوضچه های ته نشینی، که از انباشته شدن لجن و مواد جامد رسوب شده در کف حوضچه جلوگیری می کند.

اهمیت تصفیه فاضلاب در زندگی روزمره
بیشتر بخوانید

مخازن فیلتر شنی

به منظور حذف مواد معلق در آب با اندازه بیشتر از ۱۰۰ میکرون  و کلوییدی برای مواقعی که به کیفیت بالاتری از پساب نیاز باشد، استفاده می شوند. قیمت مناسب، راندمان و طول عمر بالا از جمله ویژگی هایی می باشد که باعث شده تصفیه آب با فیلتر شنی در مصارف خانگی و صنعتی کاربرد گسترده ای پیدا کند.

دستگاه فیلتر شنی یا همان صافی شنی
دستگاه فیلتر شنی یا همان صافی شنی

تابلو کنترل

توزیع برق تصفیه خانه های آب و فاضلاب توسط تابلو کنترل برق انجام می گیرد.

طراحی، تولید و ساخت تجهیزات تصفیه فاضلاب

گروه مهندسین مهاب، با همکاری مهندسین و طراحان مجرب و تخصص بالای فنی در حوزه مشاوره، طراحی و اجرای انواع پکیج تصفیه فاضلاب فعالیت دارد. از جمله محصولات تولید شده در این تیم شامل انواع پکیج های تصفیه فاضلاب، مخازن سپتیک تانک، چربی گیر، منهول، دریچه منهول و …. می باشد. تمامی محصولات به صورت سفارش اختصاصی و بر اساس ویژگی های تصفیه خانه و نوع فاضلاب و مطابق با استاندارهای روز طراحی و تولید میشود.

تجهیزات تصفیه فاضلاب مهاب
طراحی، تولید و ساخت تجهیزات تصفیه فاضلاب

2 دیدگاه دربارهٔ «تجهیزات تصفیه خانه فاضلاب»

  1. سلام وقت بخیر
   پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی در محیط زیست اهمیت بسیار بالایی دارد و جز اصلی ترین تجهیزات تصفیه فاضلاب در مناطق مسکونی، کمپ ها، ادارات، مراکز تجاری و … را دارا می باشد.
   برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص تصفیه فاضلاب بهداشتی می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
   https://mahaab.net/services/sanitary-wastewater-treatment-package/

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.