تصفیه فاضلاب بهداشتی به روش فرایند لجن فعال با هوادهی گسترده (EAAS)

تصفيه فاضلاب بهداشتی به روش فرآیند لجن فعال با هوادهی گسترده (EAAS)

فرایند لجن فعال هوادهی گسترده در تصفیه فاضلاب یکی از اصلاحات فرایند لجن فعال است که برای تصفیه فاضلاب بهداشتی جوامع کوچک تا متوسط و همچنین تصفیه فاضلاب های صنعتی استفاده می شود. افزایش حجم مخزن هوادهی و زمان هوادهی تفاوت اصلی این روش با لجن فعال متعارف می باشد. اساس این فرایند، مانند سایر فرایندهای بیولوژیکی هوازی، هضم هوازی مواد آلی موجود در فاضلاب توسط میکروارگانیسم ها است.

تصفیه فاضلاب با روش هوادهی گسترده یک فرآیند تصفیه هوازی است که در آن زمان نگهداشت طولانی برای اکسیداسیون فاضلاب وجود دارد. زمان ذخیره معمولی برای فرآیند تصفیه هوای متعارف ۸ ساعت است. زمان نگهداشت برای هوادهی گسترده ۲۴ ساعت است. فرآیند هوادهی گسترده می توانند به طور موثر با زمان نگهداشت در محدوده ۱۲ تا ۴۸ ساعت کار کنند.

تجهیزات در تصفیه فاضلاب فرایند لجن فعال با هوا دهی گسترده

پکیج تصفیه فاضلاب با روش هوادهی گسترده تولید شده توسط شرکت مهاب دارای مخزن تخلیه، پمپاژ و متعادل کننده، مخزن هوادهی، مخزن رسوب، مخزن تماس با کلر، مخزن ذخیره، سیستم برگشت و دفع لجن، سیستم تولید و توزیع هوا، سیستم آماده سازی و کلر تزریق و پنل الکتریکی برای کنترل سیستم به طور کامل اتوماتیک است.

پکیج تصفیه فاضلاب با روش هوادهی گسترده
پکیج تصفیه فاضلاب با روش هوادهی گسترده

انواع روش‌های لجن فعال با هوا دهی گسترده

  •  نهر اکسیداسیون
  • هوادهی گسترده متعارف
  • فرآیند اربال
  • سیستم هوادهی با جریان مخالف

شرایط تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده EAAS

با ایجاد شرایط ایده آل از جمله اکسیژن لازم و سایر عناصر مورد نیاز، محیط مناسبی را جهت رشد میکروارگانیسم‌ها ایجاده شده و با مصرف مواد آلی موجود در پساب، عملیات تصفیه فاضلاب به درستی و بدون ایجاد بو انجام می شود.

پارامترهای طراحی تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده

نوع فرآیندسن لجن
(d)
نسبت F/Mبارگذاری حجمی
KgBOD۵/m۳.day
MLSS
mg/l
زمان هوادهی
(hr)
لجن فعال با هوادهی گسترده EAAS۲۰-۳۰۰.۰۵-۰.۱۵۰.۱۶-۰.۴۱۵۰۰-۵۰۰۰۱۸-۳۶

تفاوت سیستم لجن فعال هوادهی گسترده با سایر سیستم‌های لجن فعال

  • نسبت food به میکروارگانیسم در این سیستم کم است
  • عمر لجن بالا می باشد
  •  میزان انرژی هوادهی مورد استفاده در این روش بالاست
اهمیت تصفیه فاضلاب در زندگی روزمره
بیشتر بخوانید
تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده EAAS
تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده EAAS

کاربرد روش تصفیه بهداشتی با هوا دهی گسترده در انواع صنایع

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.