سیستم های استخراج به کمک پلیمر متخلخل ماکرو (MPPE)

سیستم های استخراج به کمک پلیمر متخلخل ماکرو (MPPE)

سیستم های استخراج به کمک پلیمر متخلخل ماکرو (MPPE) یک سیستم برای حذف هیدروکربن ها، مواد آلی و مواد روغنی و گاز موجود در آب ها است
در فرآیند تصفیه آب با کمک سیستم های استخراج به کمک پلیمر متخلخل ماکرو (MPPE)، آب حاوی هیدروکربن از یک ستون پر شده با ذرات پلیمر متخلخل ماکرو (MPP) عبور داده می شود. 

سیستم های استخراج به کمک پلیمر متخلخل ماکرو (MPPE)
سیستم های استخراج به کمک پلیمر متخلخل ماکرو (MPPE)

ذرات، دانه های پلیمرمتخلخل ماکرومیباشند که حاوی یک مایع خاص استخراج هستند. مایع استخراج بی حرکت هیدروکربن های موجود در آب را از بین می برد. فقط هیدروکربن هایی که تمایلی به مایع استخراج دارند حذف می شوند. اصطلاحا می گویند این مواد مایع استخراج را دوست دارند. آب تصفیه شده می تواند مجدداً استفاده شود یا به منابع آب تخلیه شود.

بازسازی دوره ای مایع استخراج در سیستم های استخراج به کمک پلیمر متخلخل ماکرو (MPPE) یا جداسازی هیدروکربن ها با بخار کم فشار انجام می شود. هیدروکربن های برداشته شده و بخار متراکم شده و هیدروکربن ها از طریق جاذبه از فاز آب جدا می شوند.

تقریباً ۱۰۰٪ فاز هیدروکربن های خالص بازیابی شده در سیستم های استخراج به کمک پلیمر متخلخل ماکرو (MPPE)، از سیستم خارج شده و برای استفاده مجدد آماده می شود. فاز آبی (بخار متراکم) درون سیستم بازیافت می شود. استفاده از دو ستون امکان کار مداوم با استخراج و بازیابی هم زمان را فراهم می کند. یک چرخه معمولی شامل یک ساعت استخراج و یک ساعت بازیابی است.
سیستم های استخراج به کمک پلیمر متخلخل ماکرو (MPPE) یک فناوری بسیار موثر برای حذف هیدروکربن های محلول و پراکنده از آب با استفاده از استخراج مایع – مایع است.
مایع استخراج در ذرات پلیمر متخلخل ماکرو (MPP) استفاده شده در یک بستر پر شده بی حرکت است.
سیستم های استخراج به کمک پلیمر متخلخل ماکرو (MPPE) کاملاً خودکار هستند و نیازی به یک اپراتور متخصص که به صورت مداوم ان ها را چک کند نیستند. سیستم های استخراج به کمک پلیمر متخلخل ماکرو (MPPE) از هیچ گونه ماده شیمیایی استفاده نمی کنند و هیچ لجن یا گاز خالص تولید نمی کنند و با عملکرد تفکیکی تضمین شده برای عمر عملیاتی واحد ارائه می شود.

کاربرد سیستم های استخراج به کمک پلیمر متخلخل ماکرو (MPPE)

مهم ترین کاربرد سیستم های استخراج به کمک پلیمر متخلخل ماکرو (MPPE)، تصفیه آب تولیدی گاز برای برنامه های LNG، تاسیسات شناور و سکو های شناور است. با توجه به غلظت های بالا BTEX، روغن بسیار پراکنده در آب تولید شده در گاز و نیاز های شدید تخلیه، سیستم های استخراج به کمک پلیمر متخلخل ماکرو (MPPE) ثابت کرده اند که یک راه حل عالی برای شرکت های بزرگی مانند شل ، توتال، اکویینور، وود ساید، اینپکس و ورمیلیون هستند.

سیستم های استخراج به کمک پلیمر متخلخل ماکرو (MPPE)
سیستم های استخراج به کمک پلیمر متخلخل ماکرو (MPPE)

شرکت تصفیه فاضلاب مهاب تجربه زیادی در تأمین واحد های سیستم های استخراج به کمک پلیمر متخلخل ماکرو (MPPE) با توجه به مشخصات بالای نفت و گاز دارد.
تصفیه آب های زیرزمینی نیز به عنوان یک برنامه اقتصادی و کارآمد ثابت شده است زیرا سیستم های استخراج به کمک پلیمر متخلخل ماکرو (MPPE) حذف یک مرحله ای هیدروکربن ها و یا هیدروکربن های هالوژنه را بدون نیاز به حذف آهن محلول که معمولاً در آب های زیرزمینی وجود دارد، فراهم می کند. همچنین در مورد سایت های از راه دور که به عملیات از راه دور و بدون اپراتور نیاز دارند سیستم های استخراج به کمک پلیمر متخلخل ماکرو (MPPE) یک گزینه عالی است.
ترکیبات معمولی که توسط سیستم های استخراج به کمک پلیمر متخلخل ماکرو (MPPE) در تصفیه آب های زیرزمینی حذف می شود عبارتند از:
برای فاضلاب های ناشی از نفت و گاز که حاوی ذرات پراکنده نفت، مواد آلی آروماتیک یا ترکیبات خاصی مانند هیدروکربن های محلول (به طور جزئی) هستند، سیستم های استخراج به کمک پلیمر متخلخل ماکرو (MPPE)، گزینه مناسبی هستند و می تواند مورد استفاده قرار گیرند. این سیستم به عنوان مثال برای حذف بنزن، وینیل و استایرن و اولفین ها یا مواد آلی آروماتیک مناسب است.
پیش تصفیه فاضلاب سمی توسط سیستم های استخراج به کمک پلیمر متخلخل ماکرو (MPPE) قبل از ورود به یک بیوتراستر یک کاربرد معمول است. سیستم های استخراج به کمک پلیمر متخلخل ماکرو (MPPE) محتوای سمی فاضلاب را که باعث تجزیه مواد قابل تجزیه درون دستگاه تصفیه فاضلاب می شود، از بین می برد.
به عنوان مثال یک کارخانه مواد شیمیایی ویژه دارای COD و BOD فاضلاب بالایی است که همچنین حاوی تری کلرومتان، تولوئن و دی کلرومتان است که برای محیط زیست سمی هستند. سیستم های استخراج به کمک پلیمر متخلخل ماکرو (MPPE) ترکیبات سمی (و COD و BOD) را از بین می برد تا سیستم عملکردی پایدار داشته باشد و بهترین پساب قابل تولید پس از تصفیه را داشته باشد.
ترکیبات عجیب و غریب مانند THT (ماده افزودنی بو در گاز طبیعی)، CS2، دیوکسین ها، MTBE و ….. توسط سیستم های استخراج به کمک پلیمر متخلخل ماکرو (MPPE)حذف شده است.
توجه داشته باشید که سیستم های استخراج به کمک پلیمر متخلخل ماکرو (MPPE) همچنین می توانند برای بازیابی یا غلیظ سازی ترکیبات مانند لیمونن استفاده شود.

سایر کاربردها

مزایای سیستم های استخراج به کمک پلیمر متخلخل ماکرو (MPPE)

سیستم های استخراج به کمک پلیمر متخلخل ماکرو (MPPE)
سیستم های استخراج به کمک پلیمر متخلخل ماکرو (MPPE)

انعطاف پذیری عملیاتی

کارشناسان شرکت مهندسین تصفیه فاضلاب مهاب طراح و مجری انواع پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی و صنعتی
021-86122170