تصفیه فاضلاب به روش MBR

فرآیند رئاکتور بیولوژیکی غشایی (MBR)

MBR معادل عبارت membrane bio reactor یا بیوراکتور غشایی است. فرآیند تصفیه فاضلاب MBR نوعی از فرآیند لجن فعال است با این تفاوت که مواد و ذرات با کمک ته نشینی و جدا شدن لجن در حوضچه های ته نشینی جدا نمی گردد و تمام این مراحل تصفیه فاضلاب با تلفیقی از تصفیه فیزیکی، تصفیه بیولوژیکی و از غشا و فیلتراسیون فاضلاب انجام می‌گردد. تصفیه فاضلاب به روش MBR برای بسیاری از فاضلاب ها که بر اساس فرآیند لجن فعال رشد معلق کار می کنند، کاربرد دارند. 

پکیج تصفیه فاضلاب پارک ها - گروه مهندسین مهاب - پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی
فهرست مطالب

فرآیند تصفیه فاضلاب MBR

به عنوان مثال در تصفیه فاضلاب صنعتی و تصفیه فاضلاب بهداشتی که فرآیندهای بیولوژیکی تصفیه فاضلاب در آنها به کار رفته، میکروارگانیسم ها به صورت فعال در حال تصفیه و تجزیه مواد آلی موجود در پساب می باشند. در تصفیه فاضلاب به روش MBR غشا در استخر هوادهی قرار داده شده است و منافذ این غشا توانایی جدا کردن ذرات به اندازه ۰.۱ تا ۰.۴میکرومتر را دارد. در تصفیه فاضلاب به روش MBR سیستم غشا ویژه ای به جای قسمت زلال ساز یا واحد ته نشینی قرار داده می شود. در روش بیو راکتور غشایی MBR پمپ موجود در سیستم توانایی مکش فاضلاب را از غشا را ایجاد می کند. پکیج تصفیه فاضلاب دارای تنوعی از فرایند ها است که در تصفیه فاضلاب به روش MBR مبنای کار عبور جریان فاضلاب از غشا می باشد.

 فیلترهایی که در این روش تسویه مورد استفاده قرار می‌گیرند، شامل میکروفیلتراسیون و اولترافیلتراسیون می‌باشند. این فیلترها از مواد پلیمری ساخته شده‌اند که تاثیر و کاربرد بسیار زیادی در تصفیه فاضلاب‌های شهری دارند.

فرآیند تصفیه فاضلاب MBR

فرآیند تصفیه فاضلاب MBR همان فرآیند راکتور بیولوژیکی غشایی است و شباهت بسیار زیادی به مراحل تصفیه بیولوژیکی لجن فعال دارد. در این فرایند که دارای سه مرحله هوادهی، جدا کردن لجن و برگشت لجن می باشد. در تصفیه فاضلاب به روش MBR به فاضلاب در حوضچه های هوادهی اکسیژن رسانی می شود و فعالیت میکروارگانیزم ها شروع شده و تجزیه مواد انجام می شود. در مرحله بعد فاضلاب و توده هایی که از تجزیه مواد به جا مانده اند از غشا با کمک نیروی پمپ عبور می‌کند و تصفیه فاضلاب انجام می شود.

فرآیند تصفیه فاضلاب MBR همان فرآیند راکتور بیولوژیکی غشایی

پکیج تصفیه فاضلاب با فرآیند MBR

در بیو راکتور غشایی MBR فرایند لجن فعال در کنار سیستم غشا مستغرق فعالیت می کند در واقع به جای  فرایند لجن فعال در پکیج تصفیه فاضلاب با فرآیند MBR بخش های هوادهی و ته نشینی و غشا در یک سیستم  در کنار یکدیگر قرار گرفته اند. در تصفیه فاضلاب به روش MBR به جای مخزن ته نشینی ثانویه ممبران قرار گرفته است. شرکت تصفیه آب و فاضلاب توانایی طراحی و مشاوره انواع پکیج های تصفیه آب و فاضلاب را دارد. گروه مهندسین مهاب یکی از این شرکت ها است که توانایی تولید انواع پکیج ها را برای تصفیه فاضلاب دارد.

کاربردهای فرآیند ممبران بیوراکتور یا MBR

  • برای تصفیه فاضلاب هایی که دارای حجم و بار آلودگی بالایی باشند مورد استفاده قرار می گیرند.
  • برای بهبود راندمان کاری تصفیه خانه ها این سیستم تصفیه به تصفیه خانه اضافه می شود.
  • برای فاضلاب هایی که مقدار آمونیوم بالایی دارند ، استفاده از تصفیه فاضلاب به روش MBR مورد نیاز است.
  •  مکان هایی که فضای کمی برای سیستم تصفیه خانه دارند.
  • با این روش می توان از پساب تصفیه شده مجددا استفاده نمود.

عوامل موثر در قیمت تصفیه فاضلاب MBR

عواملی که می تواند در قیمت این پکیج تاثیر گذار باشد حجم  سیستم است که برای فاضلاب  موجود طراحی می گردد. در واقع نوع فاضلاب از نظر آلایندگی و حجم پساب می تواند در مواد اولیه ای که برای ساخت پکیج مورد نیاز تغییر ایجاد نماید و موثر باشد.

فرآیند تصفیه فاضلاب MBR - فرآیندهای بیولوژیکی تصفیه فاضلاب - قیمت پکیج تصفیه فاضلاب

مدول الیاف توخالی دارای انعطاف پذیری است و چسبندگی بسیار کمی نسبت به لجن موجود در حوضچه ها دارد. مدول الیاف توخالی با شستشوی معکوس می تواند شستشوی که در زمان مشخصی مثلا سالیانه انجام می گرفت را به تعویق می اندازد و سطح بزرگتری از غشا را برای سیستم فراهم کند.
در مدول صفحه ای مسطح جریان سیال بهتر انجام می شود ولی در نوع لوله ای فشار آب بسیار کمتر می شود. مدول های صفحه ای قابلیت شستشوی برعکس را ندارد.

انواع غشاهای مورد استفاده در MBR

قیمت پکیج تصفیه فاضلاب - غشاهای مورد استفاده در MBR - تصفیه فاضلاب به روش MBR

ولی مهمترین آنها نوع لوله ای و فیبر تو خالی مورد استفاده می باشد. نوع لوله ای دارای منافذ داخلی می باشند و بعد از اینکه فاضلاب با فشار به داخل لوله جریان پیدا کرد به شکل عمود بر غشا از آن خارج می شود. این نوع از غشا ها نسبت سطح به حجم کمی دارند و برای فاضلاب هایی که ذرات و مواد معلق بالای دارند مناسب می باشد. نسبت سطح به حجم در غشاهای الیافی بسیار بیشتر است و احتمال گرفتگی در این نوع غشاها بیشتر می باشد.غشاهای مستغرق معمولا از این نوع می باشند. غشاهای تو خالی از جنس PVDF می باشند. قطر فیبرها دارای قطر خارجی ۱.۲ میلیمتر و قطر داخلی ۰.میلیمتر است. سایز حفره ها در غشا : ۰.۰۴تا ۰.۰۸ میکرومتر می باشد. محدوده PH: 1-10 است و بیشترین دمای کاری:۴۰˚C می باشد. نرخ جریان در این غشاها :۲۵-۱۵ Lit/m2/h است.

انواع سیستم ممبران

سیستم فیلتر کننده یا غشا می تواند در داخل راکتور قرار بگیرد و در شکل های مختلف لوله ای و یا صفحات صافی باشند در این سیستم بک واش وجود دارد که با برگشت آب از گرفتگی منافذ جلوگیری می کند. ممکن است غشا در خارج از راکتور نیز قرار بگیرد و ماده مورد نظر برای تصفیه از چندین سیستم عبور داده می شود و دوباره به سیستم بیولوژیکی اولیه برگشت داده می شود. گروه مهندسین مهاب سازنده انواع پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی کامل MBR می باشد که با تخصص کافی ارائه کننده بهترین سیستم ها برای مکان های مختل می باشد. پکیج تصفیه آب و فاضلاب مهاب از کاملترین و بهترین روش های تصفیه فاضلاب می باشد.

انواع سیستم ممبران - تصفیه فاضلاب مهاب - فرآیندهای بیولوژیکی تصفیه فاضلاب
کارشناسان شرکت مهندسین تصفیه فاضلاب مهاب طراح و مجری انواع پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی و صنعتی
021-86122170