پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه

پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه برای تصفیه و ضدعفونی فاضلاب کشتارگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد.فاضلاب کشتارگاه ها به خاطر داشتن غلظت بالا و مواد آلی مضر جز آلوده ترین فاضلاب های صنعتی می باشد. با تصفیه فاضلاب کشتارگاه های دام و طیور می توان از آنها دوباره استفاده نمود و به طبیعت کمک بزرگی نمود. فاضلاب تصفیه شده مجددا برای آبیاری فضای سبز، باغداری، کشاورزی و تولید کود مورد استفاده قرار می گیرد.

پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه‌ها

بیشترین میزان مصرف آب های شیرین مورد استفاده در صنعت کشاورزی و دامی در تمامی جهان، توسط صنعت فرآوری گوشت صورت می گیرد و در همین جهت، کشتارگاه ها در طی فرایند کشتار و همچنین برای تمیز کردن تاسیسات خود، میزان قابل توجهی فاضلاب کشتارگاه به وجود می آورند. فاضلاب های کشتارگاه ها، دارای میزان بسیاری از مواد آلی و معدنی هستند که توسط پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه در مسیر تصفیه قرار می گیرند.
البته این نکته قابل ذکر است که بین فاضلاب های کشتارگاه و پساب های کارخانه های فرآوری گوشت تفاوت وجود دارد که این تفاوت ها از نظر نوع و میزان غلظت آلاینده های آن ها است که تفاوت های بسیاری را شامل می شود.


فاضلاب کشتارگاه ها دارای باقی مانده ی انواع گوشت های مرغ، گوشت گاو، گوشت گوسفند، گوشت اسب و غیره هستند و منبع اصلی آلاینده های موجود در آن ها را خون، ادرار و مدفوع، آب شستشوی لاشه ها،ظروف، کف و تجهیزات کشتارگاه، مواد موجود و باقی مانده در معده ی این حیوانات و بسیاری مواد زباله ای دیگر، تشکیل می دهند، و به همین علت است که این آلاینده ها BOD ها، COD ها فسفات ها و نیترات ها هستند.
فاضلاب های کشتارگاه دارای میزان زیادی از مواد جامد معلق اند و در کل باید گفت که در پساب های کشتارگاه ها، مواد بسیار سمی زیادی موجود نیست و اینکه فاضلاب های خانگی دارای شباهت های زیادی با فاضلاب های کشتارگاه ها دارند، با وجودی که دارای غلظتی متفاوت اند.

قیمت پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی کشتارگاه
قیمت پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی کشتارگاه

پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه طیور و دام

فاضلاب های کشتارگاه های دام و طیور که دارای مواد آلی و معدنی مفیدی در جهت آبیاری گیاهان هستند، نیز مانند فاضلاب های کشتارگاه های چهارپایان مانند گاو، گوسفند، اسب و غیره است که برای تصفیه ی این نوع فاضلاب ها نیز از پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی کشتارگاه استفاده می کنند.
فاضلابی که از آب مصرف شده در دامداری ها بدست می آید، ناشی از شست و شوی حیوانات، شست و شوی محیط و تمیز کردن تاسیسات دامداری ، تغذیه و غیره است که این پساب ها شامل مدفوع و ادرار حیوانات است و همچنین اگر محل دامداری و کشتارگاه به صورت یکپارچه باشد، این فاضلاب های حاصل شده علاوه بر مواد بالا، دارای چربی، خون، فسفات، نیترات و سایر مواد ناشی از شست و شو می باشد.

پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه 
پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی

حجم فاضلاب تولیدی کشتارگاه‌ها

در هر کشتارگاه حدودا به مقدار ۶ الی ۳۶ متر مکعب آب احتیاج است که میزان آلاینده های وارد شده به آب در حدود ۶.۵ الی ۲۳.۵ کیلوگرم در هر تن است، البته باید به این نکته توجه داشت که میزان آلاینده هایی که از ذبح حیوانات مختلف وارد آب می شود، نیز متفاوت است. در پکیج، خون باید به طور جداگانه تصفیه گردد، در غیر این صورت میتواند میزان غلظت مواد آلی را تا حدود ۴۰ درصد افزایش دهد.


فاضلاب های صنعتی علی الخصوص فاضلاب کشتارگاه ها دارای باکتری های زیادی هستند. بنابراین برای جلوگیری از بروز این قبیل مشکلات؛ باید حجم آب برای انجام عملیات تصفیه کم باشد و همچنین فاصله ی زمانی بین دو تصفیه کم و کوتاه باشد ولی در عین حال، فرایند تصفیه فاضلاب کشتارگاه ها، خیلی پیچیده نمی باشد. فاضلاب کشتارگاه ها را نمی توان بدون تصفیه و استفاده از پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه، در محیط و لوله های مربوط به انتقال فاضلاب ها آزاد کرد.استفاده از پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه، امکان اصلاح چرخه ی تولید شده که این امر موجب صرفه جویی در مصرف آب نیز می گردد.

پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه
حجم فاضلاب تولیدی از پساب های کشتارگاه

قیمت پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه

 • جنس اجزای پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه
 • استاندارد و کیفیت آب های ورودی و خروجی
 • دبی ورود پساب و حجم تخلیه و خروجی پساب
 • تجهیزات مورد نیاز مازاد و مساحت فضا و زمین مورد نیاز برای بکار گیری پکیج تصفیه فاضلاب

شما می توانید برای اطلاعات بیشتر با شرکت پکیج تصفیه فاضلاب تماس بگیرید و در صورت تمایل اقدام به ارائه پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه نمائید.

ویژگی‌های پساب کشتارگاه‌ها

 • همان طور که از ابتدا نیز ذکر شده است، پساب های حاصل از فعالیت کشتارگاه ها دارای باقی مانده ی گوشت انواع حیوانات از جمله گوشت مرغ، گوشت گاو، گوشت گوسفند و گوشت اسب اند.
 • به دلیل اینکه در کشتارگاه ها عملیات ذبح صورت می گیرد، حجم خون زیادی در این فاضلاب ها وجود دارد.
 • هم چنین این فاضلاب ها دارای ادرار و مدفوع حیوانات ذبح شده، آبی که برای انواع شستشو ها مانند شستشوی حیوانات، شستشوی تاسیسات و محیط دامداری و کشتارگاه به کار گرفته می شود، مواد غذایی که در معده ی حیوانات باقی مانده است، و سایر زباله های دیگر نیز می باشد.
 • و بنابراین با توجه به ویژگی هایی که در بالا گفته شد، این فاضلاب های باقی مانده ای که برای تصفیه وارد پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه می شوند دارای فسفات ها، نیترات ها، COD ها و BOD ها هستند.
 • فاضلاب هایی قرار که از طریق پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه، تصفیه شوند دارای سطح بالایی از مواد جامد معلق هستند که خوشبختانه این نوع فاضلاب ها، میزان سمیت کمی دارند.
پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه
کمیت و کیفیت پساب های تولیدی در دامداری ها

کمیت و کیفیت پساب‌های تولیدی در دامداری‌ها

کمیت فاضلاب‌ دامداری

میزان یا در واقع همان کمیت پساب های حاصل از فعالیت های دامداری ها، به عواملی وابسته است، که برخی از این عوامل عبارتند از:

 • تعداد حیوانات موجود در دامداری
 • شیوه های آب رسانی جدید
 • میزان ذبح
 • میزان شستشو

کیفیت فاضلاب دامداری

سطح کیفیت فاضلاب‌هایی که از دامداری‌ها تولید می‌شوند نیز مانند کمیت پساب‌هایشان به عواملی از جمله عوامل زیر بستگی دارد.

 • حیوان ذبح شده
 • میزان رندر
 • میزان آب مصرف شده
 • میزان مواد جامد معلق در فاضلاب ها
 • حجم پروتئین ها
 • میزان چربی
 • میزان فسفات ها و نیترات ها
 • کود حیوانی
 • مدفوع حیوانات
 • پتاسیم
 • میزان BOD ها
 • میزان COD ها


چرا که در این فاضلاب ها، پاتوژن هایی وجود دارد که با وارد شدن ان به خاک های سطحی و یا آب های زیر زمینی، ممکن است باعث ایجاد آلودگی های بیشتری شوند و در این قسمت است که اهمیت تصفیه فاضلاب کشتارگاه ها و همچنین پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه ها مشخص می شود.

پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه
کمیت و کیفیت پساب های تولیدی در دامداری ها

روش‌های تصفیه فاضلاب کشتارگاه

در پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه، برای تصفیه فاضلاب کشتارگاه اولین مرحله آشغال گیری و یا همان غربالگری است.

غربالگری

غربالگری عبارت است از حذف و جلوگیری از ورود و عدم آسیب رساندن و بسته شدن لوله کشی ها،وسایل و تجهیزات توسط اجسامی مانند فلزات، پلاستیک ها، کاغذ ها، دستمال ها و سایر ضایعات به درون سیستم ها،و نگه داری این مواد اضافی در مخزن های جداگانه.

چربی گیری

مرحله ی دوم از فرایند تصفیه فاضلاب کشتارگاه ها و دامداری ها توسط دستگاه چربی گیری انجام می گیرد. پساب های بازمانده از کشتارگاه ها و دامداری ها دارای حجم زیادی از چربی ها هستند و برای تصفیه این فاضلاب ها، روغن و چربی های موجود در آن ها باید به خوبی جدا گردد که این کار تنها به وسیله ی یک پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه خوب احتیاج دارد. از این چربی گیرهایی که در حال حاضر در پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه مورد استفاده قرار گرفته اند، در گذشته و در ابتدا برای جدا سازی نفت هایی که از کشتی های نفت کش جدا و با آب ترکیب شده بودند استفاده می شد، استفاده از این چربی گیر ها رفته رفته عادی شده و در دیگر موارد مورد استفاده قرار گرفت.


چربی ها و روغن هایی که در فاضلاب های کشتارگاه ها وجود دارند به تنهایی می توانند موجب بالارفتن میزان آلاینده های آلی در پساب ها شوند، همچنین این روغن ها و چربی ها ی حیوانی می توانند آلاینده های زیاد تری را در خود حل کنند. اگر این فاضلاب ها در شرایط جامد شدن قرار بگیرند و جامد شوند، باعث گرفتگی لوله هایی که این پساب ها را منتقل می کنند می گردند. بنابراین برای جلوگیری از بروز این مشکلات، باید از از این نوع پکیج برای تصفیه فاضلاب دامداری ها و کشتارگاه ها استفاده کرد.

مخازن متعادل‌سازی

زمانی که مایعات برای انتقال وارد سیستم فرایند انتقال میشوند، ممکن دچار مشکلاتی شوند که از جمله این مشکلات میتوان به اینکه مایع دارای سرعت جریان یکنواخت نباشد یا دمای مایعات متعادل نباشد اشاره کرد. در این صورت اگر یکسان سازی دما در مایع صورت نگیرد، ممکن است موجب ایجاد کاویتاسیون شود . که به منظور جلوگیری از همین امر، در پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه، از مخزن های متعادل سازی استفاده می کنند.

USBF راکتور

فیلتراسیون لجن سرریز یا راکتور USBF، درواقع اصلاح جدیدی از فرایند لجن های فعال شده است. که این امررا یک تکنولوژی برجسته برای تصفیه ی فاضلاب های شهری انتخاب کرده اند و همچنین یک سیستم ایده آل برای تصفیه فاضلاب های صنعتی ست که در پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه قرار گرفته است.

راکتور UABR

یکی دیگر از فرایند هایی که در پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه صورت می گیرد، راکتور UABR یا همان راکتور بی هوازی بافل دار است، که در واقع یک سپتیک تانک ارتقا یافته است که از لجن های فعال تشکیل شده است. و این به این دلیل است که لجن های فعال می توانند تا حدود ۹۰درصد BOD های موجود در فاضلاب ها را تصفیه کنند و موجب بالا رفتن میزان راندمان است.

راکتور هوازی EAAS:

از دیگر روش هایی که در پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه ها بکار گرفته میشود روش هوادهی گسترده است، که در این روش نیز از لجن فعال استفاده میشود و در یک شفاف کننده اولیه به حذف و هضم مواد جامد و در یک شفاف کننده ی ثانویه به تصفیه بیولوژیکی و تکمیل پروسه ی تصفیه در پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه می پردازند.

تانک ته‌نشینی:

یکی دیگر از اجزاء پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه، مخزن مخزن ته نشینی است که به عنوان مخزن شفاف کننده یا مخزن تصفیه نیز شناخته می گردد. که این مخزن اجازه ی خارج شدن ذرات معلق از فاضلاب را صادر میکند و به نوبه ی خود فاضلاب را تصفیه میکند.

لاگون ضدعفونی:

برکه های ضد عفونی، مرحله ای اخری است که در پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه است. که در این قسمت فاضلاب ها به روش های مختلف ضدعفونی می شوند، که این روش ها عبارتند از: لجن فعال، استفاده از ازن زنی، اشعه ی فرابنفش خورشید، کلرزنی.

طرح‌بندی سیستم تصفیه فاضلاب کشتارگاه:

در تصفیه فاضلاب کشتارگاه‌ها، تا زمانی که میزان آلاینده‌های موجود و کشتارها کم باشد، فرایند تصفیه تقریباً روند یکسان و برابری را با فاضلاب‌های خانگی طی می‌کند.  با این وجود، امکان اینکه میزان کشتار  در یک کشتارگاه پایین باشد، کم است و به همین دلیل تصفیه فاضلاب کشتارگاه‌ها و فاضلاب‌ها خانگی، با روندی متفاوت صورت می‌گیرند. بنابراین برای تصفیه پساب کشتارگاه‌ها، به یک پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه‌ها مناسب احتیاج است. (اینکه فرایند تصفیه در چند مرحله انجام شود، به سطح کیفیت فاضلاب ورودی و خروجی، بستگی دارد.)
مرحله  اول تصفیه فاضلاب کشتارگاه، تصفیه مکانیکی است. پس از آن تصفیه ی بیولوژیکی ( هوازی با بی هوازی )، انعقاد شیمیایی و روش های دیگر تصفیه صورت می گیرد.
در پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه، از دو خط مختلف تصفیه، برای تصفیه فاضلاب کشتارگاه استفاده می شود، زیرا فاضلاب کشتارگاه ها و فرآوری گوشت، چربی نسبتا بالاتری را نسب به سایر فاضلاب ها دارد.

پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه - slaughterhouse-wastewater-treatment-package -
slaughterhouse wastewater treatment-package

مزیت‌های پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه:

_ پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه، با وجودی که توانایی تصفیه فاضلاب های برخی صنایع را ندارد، در عین حال جزو کامل ترین پکیج ها است و قادر به تصفیه ی فاضلاب های دامداری ها و خانه ها نیز می باشد.
_ از ورود آلودگی به خاک های سطحی و آب های زیرزمینی جلوگیری می کند
_ این پکیج موجب صرفه جویی در مصرف آب نیز می گردد
_  توانایی جداسازی آلاینده های آلی و چربی ها و خون را از فاضلاب دارد.

امتیاز
کارشناسان شرکت مهندسین تصفیه فاضلاب مهاب طراح و مجری انواع پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی و صنعتی
021-86122170

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *