مخزن ذخیره

تاریخ بروزرسانی قیمت‌ها ۰۶ /۰۳ /۱۴۰۱

قیمت مخزن آب GRP

حجم مخزن(m3)طول*عرض*ارتفاع (متر)قیمت(تومان)
42*2*154,200,000 تومان
63*2*181,300,000 تومان
82*2*2108,400,000 تومان
123*2*2162,600,000 تومان
164*2*2216,800,000 تومان
205*2*2225,000,000 تومان
244*3*2270,000,000 تومان
305*3*2337,500,000 تومان
366*3*2405,000,000 تومان
405*4*2342,800,000 تومان
455*3*3385,650,000 تومان
486*4*2411,360,000 تومان
505*5*2428,500,000 تومان
605*4*3514,200,000 تومان
755*5*3642,750,000 تومان

قیمت مخزن آب فایبرگلاس (FRP)

حجم مخزن(m3)طول*عرض*ارتفاع (سانتیمتر)قیمت(تومان)
4200*200*12527,600,000 تومان
6300*200*12541,400,000 تومان
8200*200*20055,200,000 تومان
12300*200*20082,800,000 تومان
16400*200*200110,400,000 تومان
20500*200*200132,000,000 تومان
24400*300*200158,400,000 تومان
30500*300*200198,000,000 تومان
36600*300*200237,600,000 تومان
40500*400*200252,000,000 تومان
45500*300*300283,500,000 تومان
48600*400*200302,400,000 تومان
50500*500*200315,000,000 تومان
60500*400*300378,000,000 تومان
75500*500*300472,500,000 تومان

قیمت مخزن آب پلی اتیلن عمودی

نام محصولطول (cm)عرض (cm)ارتفاع (cm)قیمت (ریال)
مخزن 80 لیتری سه لایه عمودی PL50585,049,000
مخزن 80 لیتری تک لایه عمودی PL50584,612,000
مخزن 100 لیتری سه لایه عمودی PL52756,195,000
مخزن 100 لیتری سه لایه عمودی KU50734,950,000
مخزن 100 لیتری سه لایه عمودی KU50735,890,000
مخزن 100 لیتری تک لایه عمودی PL52755,564,000
مخزن 150 لیتری سه لایه عمودی PL55858,552,000
مخزن 150 لیتری تک لایه عمودی PL55856,663,000
مخزن 220 لیتری سه لایه عمودی PL6010211,224,000
مخزن 220 لیتری سه لایه عمودی KU669610,660,000
مخزن 220 لیتری تک لایه عمودی PL601029,353,000
مخزن 350 لیتری سه لایه عمودی PL6613213,899,000
مخزن 350 لیتری سه لایه عمودی KU6613213,200,000
مخزن 350 لیتری تک لایه عمودی PL6613211,957,000
مخزن 400 لیتری سه لایه عمودی KU7912113,700,000
مخزن 500 لیتری سه لایه عمودی PL8511917,604,000
مخزن 500 لیتری سه لایه عمودی KU8412916,720,000
مخزن 500 لیتری تک لایه عمودی PL8511916,237,000
مخزن 550 لیتری سه لایه عمودی PL7217020,028,000
مخزن 550 لیتری تک لایه عمودی PL7217017,101,000
مخزن 600 لیتری سه لایه عمودی بلند KU7118520,950,000
مخزن 750 لیتری سه لایه عمودی KU9413723,230,000
مخزن 900 لیتری سه لایه کروی PL13313232,169,000
مخزن 900 لیتری تک لایه کروی PL13313228,886,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی (کوتاه) PL10914529,716,000
مخزن 1000 لیتری تک لایه عمودی (کوتاه) PL10914527,880,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی (بلند) PL8821229,260,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی (بلند) KU9020831,150,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی کوتاه آبانو109145تماس
مخزن 1000 لیتری تک لایه عمودی (بلند) PL8821231,783,000
مخزن 1100 لیتری سه لایه عمودی KU10516332,400,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه عمودی PL12117242,400,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه عمودی KU12316440,290,000
مخزن 1500 لیتری تک لایه عمودی PL12117240,793,000
مخزن 1500 لیتری عمودی بلند سه لایه PL10820043,023,000
مخزن 1500 لیتری عمودی بلند تک لایه PL10820041,661,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه عمودی PL13218851,238,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه عمودی بلند PL11323751,238,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه عمودی KU13018448,680,000
مخزن 2000 لیتری تک لایه عمودی PL13218850,498,000
مخزن 2000 لیتری تک لایه عمودی بلند PL11323750,498,000
مخزن 3000 لیتری سه لایه عمودی PL15320879,632,000
مخزن 3000 لیتری سه لایه عمودی بلند PL13624679,632,000
مخزن 3000 لیتری تک لایه عمودی بلند PL13624679,480,000
مخزن 3000 لیتری سه لایه عمودی KU15420575,500,000
مخزن 3000 لیتری تک لایه عمودی PL15320879,480,000
مخزن 4000 لیتری سه لایه عمودی PL183185100,059,000
مخزن 4000 لیتری تک لایه عمودی PL18318598,191,000
مخزن 4000 لیتری سه لایه عمودی PT177195101,012,000 *
مخزن 4000 لیتری سه لایه عمودی بلندPT15724899,513,000 *
مخزن 5000 لیتری سه لایه عمودی(کوتاه) PL222160126,310,000
مخزن 5000 لیتری تک لایه عمودی(کوتاه) PL222160124,277,000
مخزن 5000 لیتری سه لایه عمودی(بلند) PL188225130,402,000
مخزن 5000 لیتری تک لایه عمودی (بلند) PL188225113,000,000
مخزن 5000 لیتری سه لایه عمودی بلند KU170250120,000,000
مخزن 6000 لیتری سه لایه عمودی PL222190145,938,000
مخزن 6000 لیتری تک لایه عمودی PL222190140,059,000
مخزن 7500 لیتری سه لایه عمودی KU220240174,470,000
مخزن 8000 لیتری سه لایه عمودی PL195295197,030,000
مخزن 8000 لیتری تک لایه عمودی PL195295191,310,000
مخزن 10000 لیتری سه لایه عمودی PL255235248,367,000
مخزن 10000 لیتری عمودی بلند سه لایه210342251,930,000 *
مخزن 10000 لیتری سه لایه عمودی KU250250248,370,000
مخزن 10000 لیتری تک لایه عمودی PL255235243,667,000
مخزن 15000 لیتری سه لایه عمودی PT256340363,980,000 *
مخزن 15000 لیتری سه لایه عمودی PL255325367,793,000
مخزن 15000 لیتری تک لایه عمودی PL255325355,153,000
مخزن 20000 لیتری سه لایه عمودی PL290340464,251,000
مخزن 20000 لیتری تک لایه عمودی PL290340441,457,000
مخزن 30000 لیتری سه لایه و تک لایه عمودی305453تماس بگیرید
مخزن عمودی ۴۰۰۰۰ لیتری پلی اتیلن سفارشی292670تماس بگیرید
مخزن عمودی ۴۰۰۰۰ لیتری پلی اتیلن سفارشی292670تماس بگیرید

قیمت مخزن آب پلی اتیلن افقی

نام محصولطول (cm)عرض (cm)ارتفاع (cm)قیمت (ریال)
مخزن 70 لیتری سه لایه افقی PL7144486,092,000
مخزن 70 لیتری تک لایه افقی PL7144484,204,000
مخزن 100 لیتری سه لایه افقی PL7354586,195,000
مخزن 100 لیتری تک لایه افقی PL7354585,492,000
مخزن 200 لیتری سه لایه افقی PL99606812,525,000
مخزن 200 لیتری تک لایه افقی PL99606810,214,000
مخزن 250 لیتری سه لایه افقی PL112627013,263,000
مخزن 250 لیتری تک لایه افقی PL112627010,100,000
مخزن 300 لیتری سه لایه افقی PL105707713,994,000
مخزن 300 لیتری سه لایه افقی KU103697813,280,000
مخزن 300 لیتری تک لایه افقی PL105707711,595,000
مخزن 400 لیتری سه لایه افقی PL124707716,879,000
مخزن 400 لیتری تک لایه افقی PL124707714,951,000
مخزن 500 لیتری سه لایه افقی PL135798621,369,000
مخزن 500 لیتری سه لایه افقی KU133758920,300,000
مخزن 500 لیتری سه لایه افقی آبانو1367988تماس
مخزن 500 لیتری تک لایه افقی PL135798617,074,000
مخزن 700 لیتری سه لایه افقی PL171819128,840,000
مخزن 700 لیتری تک لایه افقی PL171819126,789,000
مخزن 750 لیتری سه لایه افقی PL155909829,536,000
مخزن 750 لیتری تک لایه افقی PL155909828,147,000
مخزن 800 لیتری سه لایه افقی KU170889527,100,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه افقی KU1659810928,080,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه افقی PL16810011035,111,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه افقی KU1659810933,350,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه افقی آبانو168100110تماس
مخزن 1000 لیتری تک لایه افقی PL16810011032,226,000
مخزن 1000 لیتری با درب قفل دار168100110-
مخزن 1200 لیتری سه لایه افقی KU16610311437,000,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه افقی PL20211011652,032,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه افقی KU19111412149,430,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه افقی آبانو202114116تماس
مخزن 1500 لیتری تک لایه افقی PL20211011648,847,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه افقی PL20212413564,824,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه افقی KU21312012561,560,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه افقی آبانو202124135تماس
مخزن 2000 لیتری تک لایه افقی PL20212413562,174,000
مخزن 3000 لیتری سه لایه افقی PL24014015296,436,000
مخزن 3000 لیتری سه لایه افقی KU23614115291,580,000
مخزن 3000 لیتری تک لایه افقی PL24014015294,400,000
مخزن 4000 لیتری سه لایه افقی PL250159170136,849,000
مخزن 4000 لیتری تک لایه افقی PL250159170133,457,000
مخزن 5000 لیتری سه لایه افقی PL245180190182,751,000
مخزن 5000 لیتری سه لایه افقی KU230175188173,610,000
مخزن 5000 لیتری تک لایه افقی PL245180190179,286,000
مخزن 8000 لیتری سه لایه افقی320205210تماس
مخزن 10000 لیتری سه لایه افقی350210220تماس
مخزن 10000 لیتری سه لایه افقی PT360197219328,323,000*
مخزن ۱۰۰۰۰ لیتری افقی سفارشی450225160تماس
مخزن ۱۵۰۰۰ لیتری افقی سفارشی650225160تماس
مخزن ۱۵۰۰۰ لیتری افقی سفارشی650225160تماس
مخزن بیست هزار ۲۰۰۰۰ لیتری افقی سفارشیPLH500500255235تماس
مخزن بیست هزار ۲۰۰۰۰ لیتری افقی سفارشیPLH850850255160تماس
مخزن 7500 لیتری افقی مادولار360190200تماس
مخزن 10000 لیتری افقی مادولار470190200تماس
مخزن 15000 لیتری افقی مادولار720190200تماس
مخزن 20000 لیتری افقی مادولار960190200تماس

مخازن در فعالیت های صنعتی نقش اساسی دارد. به عنوان مثال در صنایع مختلف پتروشیمی برای نگهداری گاز و نفت از مخازن استفاده می کنند. در صنعت تصفیه آب و پساب بعد از تصفیه کامل در درون این مخازن نگهداری می شود تا در معرض نور خورشید و اکسیژن قرار نگیرد. مخازن انواع مختلفی از نظر تصفیه ی آب و فاضلاب دارد که عبارت اند از : مخازن پلی اتن – ماده ی پلیمری – پلی اتیلن – هستند که همگی ساخت بشر هستند که از این پلیمرها در ساخت پلاستیک نیز استفاده می شود.

مخزن ذخیره چیست؟

مخزن ذخیره ، ظرفی برای نگهداری سیالات، ذخیره سازی و جمع آوری مایعات، نگهداری سیالات اسیدی، ذخیره سازی آب و … طراحی و تولید می شود. مخزن های پلیمری کاربردهای بسیاری در سراسر جهان دارد. این مخازن دارای اشکال ثابتی نمی باشد. منبع ها معمولا بر اساس اشکال هندسی یا متریال آن مورد استفاده قرار می گیرد. سیالاتی که داخل آن قرار است نگهداری شود و محیطی که مخزن در آن قرار می گیرد با هم متفاوتند. برای مثال مخازن پلیمری به انواع سپتیک تانک، پلی اتیلن و فایبر گلاس و در دسته بندی دیگر به انواع تک لایه، دو لایه، سه لایه و غیره تقسیم بندی می شوند. تانک‌های ذخیره سازی آب و مواد شیمیایی در صنایع گوناگونی اعم از نگهداری نفت و گاز، صنایع غذایی، نگهداری مواد شیمیایی و اسیدی، تصفیه آب و فاضلاب و… کاربرد دارند.

مخازن آب و فاضلاب

از آن جایی که از اسم مخازن ها معلوم می شود، اینجور مخازن از پلی اتیلن ساخته می شوند. این روز ها چون این مخازن در مقابل خوردگی و از نظر مقرون به صرفه بودن بیشتر برای صنایع ها پیشنهاد می شوند اگر از نظر مقاومت دمایی این مخازن را بررسی کنیم، در دمای ۱۱۰ درجه ی سلسیوس به خوبی عمل می کنند اما در دما های بالاتر از آن از نظر مقاومت دمایی کاهش می یابند.

برای همین است که این مخازن برای هیدروکربن های هالوژنه مناسب نیستند چون این هیدوکربن ها در دماهای بالاتری نگه داشته می شود. اما مخازن پلی پروپیلن که نوعی از مخازن نگهداری هستند یک پلیمر ترمو پلاستیک محسوب می شوند از مونومر های همین نوع پروپن ساخته شده اند. از ویژگی های این نوع از مخازن می توان به این اشاره کرد که ساختاری بلوری دارند و از پلی اتن های مقاوم ساخته شده اند این نوع مخازن یعنی مخازن پلی پروپیلن برای نگهداری  موادی که به دماهای بالاتری نیاز دارند بسیار مناسب می باشند.

انواع مخازن ذخیره سازی تجهیزات ثابت صنایع نیروگاهی، پتروشیمی و پالایشگاهی

مخازن لوله شاپ در دو نوع مخازن تحت فشار و مخازن ذخیره تقسیم می شود.

مخازن ذخیره

انواع منابع ذخیره هوایی، ذخیره آب و مواد سوختی در صنایع مخازن ذخیره نامیده می شود.

مخازن تحت فشار

مخازن تحت فشار به دو گروه فشار ثابت و سیار تقسیم می شود. از این مخزن ذخیره در صنایع مختلف اعم از نیروگاه، صنایع غذایی، صنایع هوای فشرده و … استفاده می شود. مخازن سیار در حمل مواد سوختی و نفتی و آتش زا کاربرد دارد. و مخازن ثابت که به دو شکل افقی و عمودی است مخازن سیار جهت حمل محصولات نفتی و گازی و مواد مضر سمی و آتش‌زا مورد استفاده قرار می‌گیرد. مخازن ثابت از لحاظ شکل ظاهری خود به دو نوع عمودی و افقی تقسیم می‌شوند که هر نوع با توجه به کاربرد و شرایط مکان و موارد مصرف خاص انتخاب می‌گردند.

مخزن آب grp

از ویژگی های منبع های آب مقاومت در برابر خوردگی یا ایجاد پسماند و یا خوردگی در مقابل هوا می باشد. برای همین مواد grp در این جور مواقع بهترین عمل را دارا هستند. این حالت مخازن مقاومت مناسبی در مقابل گرما و سرمای نامناسب دارند و مهم تر از همه همانند فولاد نیازی به روکشی مثل گالوانیزه را ندارند که در برابر اکسایش یا به حالتی واکنش با اکسیژن را نداشته باشد و در مقابل آن واکنش نشان دهد. همین ویژگی این نوع مخازن باعث شده است که در برابر مواد شیمیایی و همچنین پسماند مقاومت نشان دهد برای همین در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرند . نوع دیگری از مخازن نیز وجود دارد که به صورت زیرزمینی استفاده می شوند و از جنس فایبرگلاس و یا حتی پلاستیک هستند.

کاربرد مخزن کامپوزیتی آب

از این نوع مخازن بیشتر در سیستم های تصفیه فاضلابی استفاده می کنند تا جلوی ذرات بزرگتری را  که بعد از تصفیه ی پسماند ها ایجاد می شوند را بگیرد که امکان ورودشان به سیستم وجود نداشته باشد که با این عمل می توانیم جلوی گرفتگی لوله های فاضلاب را بگیریم این نوع مخازن یا همان مخازن سپتیک تانک ها از جمله مخازنی هستند که می توانند در صنایع تصفیه آب و فاضلاب مورد استفاده قرار بگیرند .

نکته ی قابل توجه این است که در این نوع مخازن با کنترل جریان هوا ، تصفیه ها به شکل بی هوازی انجام می شود. از مخزن ذخیره سپتیک تانک ها در مناطقی استفاده می شود که تصفیه ی فاضلاب به صورت حرفه ای امکان پذیر نیست. مثلا در روستاها و یا سایر شهرستان های دارای نقاط دور افتاده این امکانات میسر نیست . مخازن فایبرگلاس به صورت زیرزمینی کارگذاری می شوند در صورت اینکه دارای جنس مناسب نباشند می توانند حتی موجب آلودگی آب های زیر زمینی نیز بشوند.

مخازن
مخزن ذخیره سازی

مخازن اسیدی

به نوع دیگری از مخازن می توان به مخازن اسیدی اشاره کرد. مخزن ذخیره اسید در برابر خوردگی، حاصل از اسید مقاوم هستند. این نوع منابع حتماً در برابر نور مقاومت داشته و نور را از خود عبور نمی دهد. اما یکی از ترس هایی که این مخازن در دل کارکنان به وجود می آید خورنده بودن اسید و فشار بالایی است که وزن سنگین آن ایجاد می کند و این فشار را به بدنه ی مخزن وارد می کند.

برای همین است که این مخازن نسبت به فشار هم مقاوم هستند. نوع دیگری از مخازن، مخزن استیل می باشد این نوع مخزن ذخیره با وجود داشتن جنس ضد زنگ، اولین مخزنی است که برای نگهداری مواد ساخته شده است طوری که بر روی این مخازن لایه ای گالوانیزه کشیده شده است و برای همین هم است که این مخازن با داشتن بدنه ی استحکام و مقاوم در برابر خوردگی برای بسیاری از  موارد در صنعت مناسب هستند. البته با توجه به اینکه روز به روز مخازن جدیدی با همین ویژگی ها ساخته می شود ، این مخازن به دلیل داشتن قیمت بالا ، مقرون به صرفه نمی باشند .

مخازن نگهداری مواد شیمیایی

مخازن موجود در صنعت برای بسیاری از مواد شیمیایی، البته برای نگهداری آنها مناسب هستند . گفتیم در تصفیه ی آب و پسماند از مواد شیمیایی استفاده می شود. از وظیفه ی اصلی این مخازن این است که از خوردگی حاصل از مواد داخلش محافظت کند. به عنوان مثال اگر در داخل مخازن مواد آتش زا نگهداری می شود این مخزن حتما باید دارای ویژگی عایق در مقابل نور و حرارت را باشد، یا مثلا اگر داخل مخزن مواد سمی  نگهداری می شود این مخزن حتما باید مقاومت لازم را در مقابل اسید داشته باشد تا نشتی ایجاد نکند که بعد ها به مشکل دچار شود . در هنگام تصفیه آب و پساب که از مواد شیمیایی استفاده می شود، این مواد با کارایی های خاصی وارد مخزن می شود .

از این تجهیزات مهم که همیشه در کنار مخازن وجود دارد می توان به پمپ مواد شیمیایی اشاره کرد طوری که این پمپ مواد شیمیایی با دقت ودر زمان های مشخص خود به آب وارد می شود .

تجهیزات ساخت وتولید مخازن

انواع سیستم های مورد نیاز که در داخل مخازن استفاده می شود ، عبارت اند از : لوله های پلی اتیلن – لوله های فلزی – اتصالات پلی اتیلن .

لوله ی های پلی اتیلن لوله هایی به طور انعطاف پذیر هستند که برای انتقال دادن گاز ها، مایعات و سیلاب ها استفاده می شود و این لوله ها در مخزن ذخیره این ویژگی را دارند که در دمای پایین تر هم انعطاف پذیر باشند . لوله ی فولادی که می توانند به ترک خوردگی باشند و یا از همه مهم تر هزینه ی بالاتری دارند، برخلاف آنها می توانند جایگزین مناسبی باشند. این لوله ها به خاطر داشتن ساختاری مقاوم و نفوذ ناپذیری در برابر مایعات و ذرات موجود، بسیار مناسب برای انتقال دادن آب هستند و از همه مهم تر چون این لوله ها با دمای مناسب خوراک ساخته می شوند حتی اگر دچار نشتی هم بشوند و محلول وارد آب شود باز هم برای آب سمی نخواهد بود و مشکلی را به وجود نمی آورد.

این لوله ها به دلیل داشتن مقاومت و ph  مناسب و از همه مهمتر با مقرون به صرفه بودنشان بسیار مناسب هستند . اگر از این لوله ها در مخازن زیر زمینی هم استفاده شود ، در هنگام حفاری با خیال راحت می توان کار خود را انجام داد چون این لوله ها به دلیل داشتن  خاصیت انعطاف پذیری مشکلی را به وجود نمی آورند . اما در مورد لوله های فلزی می توان گفت که در صنایع مختلف کارایی دارند . که اولین مورد استفاده از آنها می توان به لوله های آبیاری کشاورزان در مزارع اشاره کرد . که در اوایل از لوله های خشتی بعدها بامبو و خیلی بعد ها از جنس سرب که الان شده است لوله های فلزی . چون لوله های فلزی بیشتر در مقابل آب و هوا قرار دارند یک لایه رنگ ضد زنگ بر روی آن زده می شود تا مقاومت نشان دهن در مقابل خوردگی.

مخازن - tanks
tanks

از این لوله ها علاوه بر مخازن در انتقال آب و گاز ، می توان در نگهداری از سیم های حساس هم استفاده شود . مورد دیگری اتصالات پلی اتیلن است که در این نوع اتصالات ابتدا دو سر لوله گرم شده و به هم متصل می شود که در این اتصالات حتما باید لوله ها همگن باشند که این مورد زمانی کارایی دارد که کل سیستم از پلی اتیلن باشد که در غیر این صورت به شکل متفاوتی انجام می شود . منظور کلی از اتصالات پلی اتیلن این است که بهترین اتصالات با پلی اتیلن باشد  یعنی اتصالات pvc باشند . اتصالات فولادی هم وجود دارد که در ساختار آنها از فولاد با لایه ای ضد زنگ استفاده می شود .البته اگر در نظر داشته باشید که آب را انتقال دهید این نوع لوله ها توصیه نمی شود زیرا ممکن است رنگ ضد زنگ با واکنش هایی طعم آب را عوض کند.

شاید شنیدن حرف اینکه بدن انسان در اثر اکسید شدن با اکسیژن، بسیاری از سلول های بدن از بین میرود برای شما عجیب باشد اما باید توجه کرد که اکسیژن یک ماده ی سمی در برخی موارد برای مواد می باشد . و در بسیاری از مواقع از این ویژگی اکسید کنندگی در مورد های گند زدایی استفاده شود . مثلا اگر در حوالی ساعت ۵ صبح به بیرون رفته و اکسیژن را به داخل ریه ها بکشید از این اکسیژن می توانی بهترین بهره راببرید. زیرا تنفس کشیده شده به تمام قسمت های ریه می رسد . این همان ویژگی ازن ژنراتور است که مخازن به مواد داخلش می دهد . با تمام این ویژگی هایی که برای ژنراتور گفته شد،  باز هم  وجود سیستم هایی برای افزایش سرعت عملکرد آن ضروری است تا گند زدایی با سرعت بیشتری انجام شود و به موقع در زمان تعیین شده به پایان برسد. ازن ژنراتور قادر است تا برای گند زدایی بهتر، ازن هایی را تولید کرده و داخل آب کند .

مخازن دارای ازن ژنراتور

از مخازن دارای ازن ژنراتور می توان در تصفیه ی آب استخر ها استفاده کرد. دستگاه کمکی دیگر لامپ uv می باشد که با دادن اشعه به مواد برای گند زدایی آنها کارایی دارد. شاید در بسیاری از مواقع مردم شباهت بین اشعه ی فرابنفش خورشید با اشعه ی uv را ندانند و در برخی موارد مثل گند زدایی و یا در تصفیه ی آب و پساب و یا در فاضلاب بیمارستان ها وحتی برای ضد عفونی کردن لباس ها از نور خورشید استفاده کنند.

برای خرید دستگاه ازن ساز با استعلام قیمت با مشاوران مهاب تماش حاصل نمایید.

اما امروزه با ایجاد لامپ uv همه ی این مشکل ها برطرف شده است که می تواند کار بسیاری از مخزن ذخیره را راه اندازی کند .اما در برخی مخازن ویژگی دیگری به نام چربی گیری وجود دارد.

این چربی گیرها می توانند آب و روغن را قبل تصفیه از هم جدا کنند برای جدا کردن روغن از آب، از روغن های امولیسیونی ، روغن های حل شده در آب و جامدها استفاده می کنند تا روغن به طور کامل بر سطح آب قرار گیرد . تمام دستگاه های چربی گیر می توانند همه ی آلاینده ها را جدا کنند . وسیله کمکی دیگر دیفیوزر هوادهی نام دارد که معمولا یا به شکل یک دیسک و یا به شکل لوله و یا صفحه یافت می شود.

از این وسیله جهت هوادهی یا به عبارتی هوا رسانی برای آب و پساب و یا هر نوع ماده ای که در داخل مخزن وجود دارد و تصفیه شده و نگهداری می شود قابل استفاده است. تا موقعی که اکسیژن به مواد به درستی برسد این دستگاه به طور صحیح کار می کند . دستگاه دیفیوزر هوادهی برای هوا رسانی و تصفیه ی آب استخر های پرورش ماهی ها بسیار مناسب هستند. نکته ی قابل توجه این است که اگر در منزل خود دستگاه آکواریوم داشته باشید حتما در داخل آکواریوم این دستگاه را قرار دهید .

به همان گونه که در مطالب گفته شد اگر یکی از این تجهیزات داخل سیستم به درستی کار نکنند امکان به خطر افتادن محیط زیست بیشتر است و ممکن است هر لحظه ای اتفاق بیافتد . پس اگر به فکر ایجاد مخازن در صنایع مختلف هستید حتما در انتخاب وسایل مورد استفاده دقت فرمایید .

انواع مخازن
کارشناسان شرکت مهندسین تصفیه فاضلاب مهاب طراح و مجری انواع پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی و صنعتی
021-86122170